2017. június 24., szombat

Mitől értékes az életem?

Évközi 12. vasárnap - A
Mt 10, 26-33

Mit ér az életem? Van értelme? De kit is érdekel? Olyan kérdések, amelyeket a csalódások, a veszteségek és a meg nem értés idején teszünk fel magunknak. Az élet egy állandó harc, küzdelem és nem kerülhetjük el, hogy állást ne foglaljunk: mindig valahogy reagálunk rá. Így létünk arról szól, arról ad jelzést elkerülhetetlenül, hogy hol állunk. Még Jézus is, aki békét hozni jött a földre, feszültséget és konfliktus gerjesztett, megosztott, döntésre késztetett tanításával. Viszont ugyanúgy igaz az is, hogy életének legkritikusabb helyzetében lemondott a kardról. 
Jézus világosan szemlélteti az apostolok feladatait, amelyekben nincs idealizmus, nincs illúzió, hanem a konkrét realitás. Misszióra hívja őket, amely tele vannak ellentmondásokkal, küzdelmekkel, szenvedéssel és kihívásokkal! Olyan tanítást ad, amivel minket is küld az életbe: a mindennapok megélésében aktuális receptek lehetnek, hisz az életünk ugyanúgy tele van kontrasztokkal, szembennállásokkal, küzdelmekkel és kihívásokkal, amikor döntenünk kell, hogy hová akarunk állni. 
Jézus nem véletlenül sorol fel egy pár ellenállást, amivel szembesülniük kell: tudja, sokan menekülnek majd a kihívások elől, egyesek azt gondolják, hogy el lehet rejteni a szívben mindazt, amit gondolnak. Ők azok, akik inkább sötétbe menekülnek, abban az ábrándban ringatva magukat, hogy nem látják. Ami bent van, az egy idő után ki kerül, az ember belső világa előbb utóbb nyilvánvaló lesz, s megmutatja állásfoglalását, azt aki vagy ami.
Ezeknek hirdeti Jézus a fényt, mert nincs semmi rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, ami ki ne tudódnék. Jézus apostola úgy kell éljen, hogy ne féljen a fénytől. 
Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatos könyvében, a szellemek megkülönböztetésének tárgyalásakor ezt jézusi tanítást így fordítja le: 
Az ellenség úgy viselkedik, mint egy álnok szerető. Titokban akar maradni s fél a lelepleződéstől. Az álnok ember ugyanis, midőn hitegetéseivel valamely jó apának a leányát vagy jó férjnek a feleségét elcsábítani próbálja, azt akarja, hogy szavai és rábeszélései titokban maradjanak. Azért nagyon nincs kedvére, amikor a leány apjának vagy a feleség a férjének feltárja az ő álnok szavait és gonosz szándékát, mert könnyen átlátja, hogy nem hajthatja végre megkezdett művét. Ugyanígy az emberi természet ellensége, amikor belopja cseleit és rábeszéléseit az igaz lélekbe, azt akarja és azt kívánja, hogy azokat titkon fogadja be és titokban tartsa. Nagyon nincs tetszésére tehát, amikor a lélek feltárja azokat jó gyóntatójának vagy más lelki embernek, aki ismeri a kísértő csalárdságait és gonoszságait. Megérti ugyanis, hogy megkezdett gonoszságát nem viheti véghez, mert nyilvánvaló csalárdsága lelepleződött. (Lelkigyakorlatos könyv 326)
A tanítvány, aki az életben naponta él meg konfliktusokat nem maradhat sebezhetetlen és összesározatlan, ahogy a tövises bokrokon nem lehet áthatolni karcolás nélkül. Mégis marad egy belső meghitt tér, ami érintetlen marad. Lehet, hogy a test a küzdelem, a harc nyomait magán hordja, de van az emberben egy belső intim, Istennek is fenntartott mag, ami sérthetetlen. Jézus  ezért mintegy szembeállítja a test külsőségét a lélek bensőségével. 
Szent Ignác szerint így juthatunk el igazából az alázatig: nem erőlködéssel, mert az akarat erőlködése növeli bennünk a hiúságot; az alázathoz azáltal jutunk el, hogy elfogadjuk a megaláztatásokat; elfogadni, hogy épp akkor nem kapunk hálát és elismerést, amikor minden jogunk meglehetne hozzá. Ugyancsak Loyolai Szent Ignác írja: Inkább akarom és választom a szegénységet a szegény Krisztussal, mint a gazdagságot, a gyalázatot a gyalázatokkal tetézett Krisztussal, mint a megtiszteltetést, és inkább kívánom, hogy együgyűnek és bolondnak tartsanak Krisztusért, akit előbb tartottak ilyennek, mint bölcsnek és okosnak ebben a világban. (Lelkigyakorlatos könyv 167)
Érdekes megfontolni a bibliai részlet képeit, hogy Isten szerető gondoskodása ellenére a veréb a földre hull és a tanítványt megölik. Ezekben a helyzetekben kérdezed meg, hogy mit ér az élet és a Istent egyáltalán érdekli-e a te életed? Azonban talán nem a vereség, nem a csőd, nem a kudarc dönti el az élet értékét, hanem az, hogy elfogadva a tehetetlenséget mennyire tudtam hűséges maradni Krisztushoz és önmagamhoz. Ott a tehetetlenségben, a vereségben tesz Jézus egy új ajánlatot: megtagadhatom vagy megvallhatom őt, kitarthatok vagy elmenekülök. Mária ott maradt a kereszt alatt, ott áll és vár, még akkor is amikor tehetetlenséget él meg. 
Nagyon sokszor az élet csak ezt kéri: megmaradni a tehetetlenségben, mert lehet, hogy éppen ez az a pillanat, amikor nem csak fejjel, hanem szívvel is megvallhatom, hogy a legkisebb veréb is Isten kezében van, még ha a földre is hull. Megmaradni a tehetetlenségben, a szenvedésben s nem elmenekülni, azt hiszem, a legnagyobb hitvallás!
Ha ma a szíved feltárnák, lenne valami félni valód?
Hogyan reagálsz, amikor épp a jót akarod tenni s úgy érzed, nem értenek meg?

2017. június 10., szombat

Kapcsolatok

Szentháromság vasárnapja - A
Jn 3,16-18

Az ókori görögök gyakran rejtett módon mitológiákban, versekben fejezik ki érzelmeiket, osztják meg a valóság komplex igazságait.
Ilyen Pállász Athéné története is.
Athéné Zeusz és Métisz gyermeke. Métisz volt a bölcsesség istennője, a főisten első felesége. Egy jóslat szerint a születendő gyermek hatalmasabb és okosabb lesz mint maga Zeusz. Ezt a kritikát a főisten nem szívesen viselte volna, így dühében élve lenyelte a terhes Métiszt. Métisz férje gyomrában mellvértet és sisakot készített leányának. A főisten igen rosszul bírta felesége munkáját, és amikor a sisakot kezdte el kalapálni, Zeusz feje majdnem széthasadt a fájdalomtól. Ekkor a bölcs Héphaisztosz sietett segítségére, és kalapácsával ütést mérve Zeusz fejére onnan kipattant Athéné. Zeusz fájdalmai elmúltak, és ahogy ott állt leánya talpig felfegyverezve, fénylő díszben, Zeusz azonnal megszerette. Még Héliosz is megállt a Nap szekerével, hogy megcsodálja az új istennőt. Athéné lett ezután Zeusz legkedvesebb gyermeke, olyannyira, hogy Zeusz gyakran odaadta neki pajzsát, az aigiszt. 
( vö. Wikipédia)
Athéné tulajdonképpen, azt is mondhatnánk, Zeusz fejének produktuma, átvitt értelemben az ő meggyőződésének, okoskodásának is a szüleménye. Gyakran a szülők saját várakozásaikat, elvárásaikat vetítik ki gyermekeikre, azt akarják, hogy olyanokká váljanak, amilyennek ők kigondolják.
Így nagyon sokszor az emberi szeretet nem más, mint az "én", az "ego" narcizmusa. Ahogy Pállás Áthéné a Zeus "fejének" a produktuma, úgy mi is nagyon sokszor a másikban a mi mentális terveink megvalósulását keressük.
Azt is láthattuk, hogy Pállás Athéné félelemből született. Zeusz félelmében lenyeli Métiszt. Jelképesen a félelem felemészti a bölcsességet. Gyakran a kapcsolatainkban, hogy nehogy elveszítsük önmagunkat, inkább megemésztjük a másikat.  Nehezen viseljük el a versenyt és nem toleráljuk a szeretet következményeit.
Azt is láthattuk, hogy Pállás Athéné születése nem akart, hanem csak egy szükség következménye, hogy ne fájjon Zeusz feje, Hephaisztosz kalapácsütésének köszönhetően pattan ki fejéből.
Ez az emberi szeretet EGY valakinek a saját maga keresése, vagy talán mégis KETTŐNEK a kapcsolata, ahol azonban az egyik felemészti vagy megfojtja a másikat. Többé kevésbé ilyen az emberi szeretet.

Az evangéliumi rész teljesen más szeretetről mesél, egy hármas szeretetről, egy isteni szeretetről, ami lehetne a mi szeretetmódunk is, amikor megtanulunk igazán szeretni.
Az Atya és a Fiú két külön személy, így tanítja a mi hitünk. Itt egyáltalán nem folynak egybe a személyek. A Fiú az Atyától származik, született, de nem teremtmény, vagyis akart és szeretett személy, nem véletlenszerű történés eredménye. Az idő kezdete előtt született és akart az Atyától. Az Atya és a Fiú között a kapcsolat meg nem szakad soha, mégis a Fiú a küldött, aki kilép az Atya házából, megéli különállóan a magány és a csend tapasztalatát, önmagát adja mások számára. Gyakran kapcsolatainkban ezt nem tudjuk megélni: a magány és csend tapasztalatát. Ezért nem tudnak növekedni, éretté válni viszonyaink!
Az igazi szeretet soha sem lehet zárt, mert egy olyan szeretet lenne, amely képtelen lenne nemzeni, alkotni. A Teremtés könyve beszél Ábrahámról és Sáráról, akik be vannak zárkózva a maguk sátrába, elszigetelve a maguk illúziójába. Őket látogatja meg három (!?) férfi Mámré völgyében (Ter 18), akik kihívják magányosságuk sátrából, egybeolvadt szeretetük sátrából, és mondják el, hogy nemzeni fognak. Pont ezért az Isten, aki a szeretet, nem lehet sem EGY  sem KETTŐ, hanem egy Isten három személyben, egy Isten, aki igaz szeretet, szeretet, amely szül, létrehoz, teremt. A Szentlélek az Atya és a Fiú közötti szeretet, szeretet, aki önmagát adja, aki kilép a kapcsolatból és jelenvaló lesz, szeretet amely termékeny, amely nem zár be, hanem folyamatosan kinyílik a másiknak. A Lélek az Atya és a Fiú közötti kapcsolat, aki befogad, vendégül lát és nem merül ki, nem fogy el. A szeretet vagy hármas vagy nincs. Ha a mi szeretetünk nem nemz, nem hoz létre, hanem csak fejfájást produkál, mint Zeusznál, valószínű nem szeretet.  
Ha az egyik felfalja, megfojtja a másikat, úgyhogy az teljesen eltűnik, akkor az nem szeretet. Ugyancsak a Teremtés könyvében figyelhetjük meg, Ábrahám, annyira a fiára fókuszál, hogy teljesen megfeledkezik arról, akitől ajándékba kapta. Ábrahám arra van meghívva, hogy rendet teremtsen a fejében és szívében, tartson távolságot a fiától, hogy ne olvadjon egybe vele, hanem termékennyé váljon. Ezért teszi próbára Isten. Hányszor fordul elő velünk, hogy gyermekünk vagy a másik a mi énünk meghosszabbodásává válik, bennük látjuk realizálva önmagunkat...
A hármasság a szeretet igazi neve: szeretet, amely nem önmaga felé fordul (önmagába vonul),  de nem is a másik elpusztítása, hanem a szeretet, amely nemz, létrehoz, teremt. Mi is gyakran a szeretetben nem tudunk kettőnél tovább számolni....
Ki a kapcsolataid főszereplője?
A te kapcsolataid életet adnak, vagy megfojtanak?


2017. május 13., szombat

Út, igazság, élet


Húsvét 5. vasárnap A
Jn 14, 1-12Amikor valaki elhagy, elválik, elszakad tőlünk, legyen az bármi okból, úgy érezhetjük, mintha valamilyen tartó kötelet elvágtak volna és mi csak zuhanunk-zuhanunk a mélybe. Bensőnkben ilyenkor valami nagyon segítségért kiált: jöjjön már valaki és kötözze újra biztonságunk kötelét. 
Amikor valakitől elválunk, erőteljesen megéljük a hiányt. Bensőnkben olyan mély űrt hordozunk, amit senki és semmi be nem tud tölteni. Hiába próbáljuk megtölteni pótcselekvéssel, kapcsolatokkal, szenvedélyekkel vagy bármivel, az üresség megmarad.
Az elszakadás idején derül ki, kik is vagyunk. Akkor derül ki, hogyan éltük meg a kötődést. Ott derül ki, hogy mennyire szerettünk. Itt jönnek felszínre azok a félelmek, amelyeket addig rejtegettünk. 
A búcsúzó szavak lényegesek, mert nincs több idő, talán soha nem lesz alkalom elmondani mindazt, ami a szívünkben van. Az evangéliumi rész Jézusnak az apostoloktól búcsúzó pillanatait írja le. Nemrég ért véget az vacsora, az utolsó. Itt az ideje, hogy elmondja azokat a dolgokat, amik számítanak. De ugyanakkor itt az ideje annak is, hogy a mély félelmek ellenőrzés nélkül megmutatkozzanak. Mindenekelőtt az egyedülléttől való félelmek. 
Szükség van arra, hogy a félelmek eloszoljanak. Az ókorban szokás volt, hogy tárgyakat kettétörtek: mindegyik fél megtartotta a felét mindaddig, amíg újra nem találkoztak. Amikor találkoztak összeillesztették a darabokat. Innen a görög szimbólum szó jelentése is: melléállítás, összevetés, összeillesztés, ráismerési jel. Ismerve az emberi természetet korlátait, Jézus nem egy darab tárgyat hagy, hogy őrizzük, hanem önmagát hagyja teljesen. A kenyeret és a bort hagyja, hogy az ő valós jelenlétét felismerjük és megéljük. Az utolsó vacsorán teszi ezt, amikor az apostolok attól félnek, hogy elveszíti őt, hogy mindvégig, mindig megtaláljuk őt. 
Jézus szavai biztatóak: "Magammal viszlek", "ott legyetek ti is, ahol én vagyok". Annak a szavai, aki látja azok arcát, akik maradnak. 

Nincs megnyugtatóbb kép, mint a ház képe. Jézus ott vár minket: Atyám házában sok hely van. A ház az intimitás, a meghittség és a kapcsolatok helye. Jézus igazából egy  olyan házról beszél, ahol hely, tér van. Olyan házról, ahol meghallgatnak. Jól tudjuk, hogy a ház a pszichológiában önmagunknak, énünknek az ábrázolása ( Rajz pszichológiában mondják, rajzolj egy házat s megmondom, ki vagy!). Már gyermekkorunkban a legelső dolog, amit rajzolunk, az egy ház. A gyerek a ház ábrázolásán mutatja meg, hogy kicsoda ő. 
Az Atya házában, mondja Jézus, mindig hely van. Vagyis az Atya életében (és a Jézuséban, amely ugyanaz), mindig van hely.  Az ő élete befogadó, ugyanakkor egy másokért élt élet és ebben az életben mindig van hely, tér barátai számára. 

Amikor elhagyatottak vagyunk, akkor az elveszettség érzése is felismerhető bennünk. Amikor valaki hiányzik nehezen éljük meg a valahová, valakihez való tartozást. Mert a másik egy vonatkozási pont. Elveszettség, elkallódás. Jézus látja az apostolok életében is ezt a jelenséget. Tamás apostol egy kiutat is keres. Mikor elveszettek vagyunk, szinte várjuk, hogy valaki segítségünkre siessen: Uram, mi nem tudjuk, hogy hová mégy, hogyan ismerhetnénk hát az utat. Egyedül keresi az utat, mintegy azt mondja, hogy egyedül is meg tudja tenni, amit kell. Ezért Jézus azt mondja, várjon és ismerje el:  "Senki sem juthat el az Atyához, csak általam!" Jézus az út. Ott kell lenni az úton és hagyni magunkat találkozni a Pásztorral, aki keresi, megkeresi a saját nyáját és gondoskodik róla. 
Amikor elhagyottak vagyunk, az a benyomásunk, hogy árvák vagyunk. Fülöp akarja látni az Atyát, szüksége van, hogy meglássa gyökereit, történetét. Keresni az atyát ezt is jelenti, keresni azt, hogy ki vagyok, identitásomat, azt, hogy honnan jövök, ki vagyok. Az atya lesz az, aki örökséget, igazi gyökeret ad és aki lehetővé teszi, hogy jövőnket építsük, mert az elhagyatottság érzése sokszor abban is meggátol, hogy lássuk a jövőt. Talán ezért mondja Jézus: Aki hisz bennem ugyanazokat a dolgokat fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek. Olyan szavak, amelyeket sok gyermeke szeretne hallani apjától. 
Mint az apostolok, minket is átjárnak ezek a félelmek. Az élet folyamatosan arra hív meg, hogy elszakadjunk, elbúcsúzzunk, hogy lapozzunk. Minden egyes ilyen fázisban, lépésben jó tudni, hogy nem vagyunk egyedül, akkor is, ha a kísértés sokszor azt akarja elhitetni, hogy egyedül, árvák és elveszettek vagyunk! 

2017. április 30., vasárnap

Csalódások


Húsvét 3. vasárnap
Az emmauszi tanítványok
Lk 24, 13-35
Amikor csalódottak vagyunk a legelső dolog, ami eszünkbe jut, hogyan meneküljünk. Ott akarunk hagyni mindent, kapcsolatot, helyzetet, feladatot, ami a csalódáshoz kötődik. A csalódás nagyon sokszor haraggal jár. A harag pedig vakít. Ezért, amikor menekülünk a csalódás miatt, azt se tudjuk merre megyünk, csak menni menni, el attól a helytől ahol összetörtek illúzióink. 
Az evangéliumi részben is valami hasonló történik. Két csalódott és fáradt tanítvány, eldöntik, hogy visszatérnek egykori életükhöz. Otthagyják azt a helyet, ahol megtapasztalták a szeretetet, szinte ki akarják törülni mindazt, ami történt. 
Amikor csalódottak vagyunk és haragosak, akkor magunkban vagyunk, saját gondolataink várában viaskodunk, keressük a bűnöst, keressük a miértekre a választ. A tanítványok vitatkoznak, együtt gyötrődnek, anélkül, hogy valamilyen megoldást találnának. 
Csalódottak és haragosak, nem találnak kiutat, így természetes, ha szomorúak. Ez a szomorúság pedig vakká teszi: amikor a szív a múltba ragad, akkor képtelen látni. 
Hasonlítunk a tanítványokhoz. Mi is megszökünk, amikor nehéz dolgokkal találkozunk. El akarjuk kerülni a szenvedést. Menekülünk, mint a két tanítvány, anélkül, hogy tudnánk, hova. A lényeg, hogy eltávolodni. 
Vannak szentírás magyarázók, akik szerint abban az időben már nem létezett Emmausz s így a tanítványok valami ismeretlen hely felé menekülnek, ami nem is létezik.
Az is igaz, hogy az ószövetségben az 1Mak, 4,3-ban van egy Emmausz nevű falu. Itt Isten úgy mutatkozik mint Izrael felszabadítója Makkabeus Judás harcában a pogányok ellen.  Lehet, hogy Lukács arra utal, hogy a két tanítvány egy olyan Istent keres a szenvedő Krisztus helyett, aki tele van sikerekkel és győzelmekkel, egy dicsőséges, győztes Isten. Ezt az Istent pedig Emmauszban tapasztalták meg s ezt az Istent akarják látni!
Mi is az Istennel vagy az emberekkel való szeretetkapcsolatunkban csak a dicsőséges, lelkes, kellemes pillanatokat választjuk ki, akarjuk látni, nem akarunk tudomást venni a nehéz percekről. Jézus a tanítványokat emlékezteti, hogy a Messiásnak ezeket kellett elszenvednie, vagyis visszavezeti azokhoz a pillanatokhoz, amelyeket nem akarnak látni, a szenvedéshez.
Hogy a  csalódásukat le tudják győzni, Jézus abban segíti, hogy újraértelmezzék a szeretettörténetet, amit megéltek. Mint egy családi albumot, megnyitja előttük a megélteket: a szentírásból rámutat Isten jelenlétének bizonyítékaira. Segíti őket, hogy lássák, miként kísérte őket Isten. (megnyitja szemüket). Amikor újra látják a történetet, arra kérik Jézust, hogy maradjon velük, mert esteledik, lemenőben van a nap, vagyis esteledik az életben, kevesebb a remény, félünk az éjszakától. Isten akkor is velünk van, amikor esteledik az életünkben, amikor félünk. 
Amikor meg tudjuk látni a szeretetnek a jeleit az életünkben, akkor a szív feloldódik. A csalódás menekvésre késztet, a szeretet felébreszti a vágyat a visszatérésre. A két emmauszi tanítvány megfordítja útját, megváltoztatják szívük irányát, visszatérnek Jeruzsálembe. Jeruzsálem a közösség helye, ahonnan eltávolodtak, az a hely ahol csalódtak. 
A szentíró csak az egyik tanítvány nevét említi, Kleofásét. Van, aki azt mondja, hogy talán épp Lukács saját maga volt, aki az evangéliumot írta, csak a szégyen miatt nem meri elmondani. Nem tudjuk. De tény, hogy bárki azonosulhat a másik tanítvánnyal. Így egy kicsit a saját lelki életünket is megláthatjuk benne: követjük az Urat, aztán csalódunk benne és megharagszunk rá, eltávolodunk tőle, de az Úr követ és visszahív.
Kíváncsiak lehetünk, vajon mi történt miután visszatértek a tanítványok Jeruzsálembe, a közösség helyszínére. Lehet, hogy nem maradtak örökké ott, lehet hogy újra csalódtak, lehet megint elhagyták Jeruzsálemet és Jézus újra utánuk ment. Ez a mi lelki életünk dinamikája: bérletünk van Jeruzsálem-Emmausz útvonalra. Életünk a menekülés és szeretet között mozog!
Hogyan cselekszem, amikor csalódott vagyok?
Mi segít, amikor saját gondolataimban gyötrődök?

2017. április 22., szombat

Kapunyitogatás

Húsvét 2. vasárnap A
Jn 20, 19-31

Amikor azt tapasztaljuk, hogy valaki becsapott, akkor nehezen tudunk újra bízni. Ha észrevesszük, hogy  valaki átvert, mindig ott marad a félelem, hogy bármikor megteheti újra. Ilyenkor elkerülhetetlenül bezárkózunk haragunkba és többé nem nyílunk ki.
János evangéliumában is a tanítványok csalódottak: más kimenetelét képzelték el a jézusi történéseknek. A dolgok nem úgy mentek, ahogy ők várták. Úgy érzik, hogy el lettek árulva. Félnek, hogy kompromittálják magukat, félnek kockáztatni. A sír üres, de ők belül zártak lettek. 
Néha az élet fonákul alakul. Az utolsó vacsora terme a sírnak negatívumává vált. A sírbolt a halálnak a helye, mégis nyitott és üres; az utolsó vacsora terme az a hely ahol Jézus a saját testét és vérét adta, az élet színtere, mégis zárt és tele van félelemmel. Egy élő hely a halálnak és a félelemnek a helyévé vált; a halál helye pedig az élet és a feltámadás helyszínévé vált. Az életünk az, aminek lennie kell vagy pedig annak a fonákja?
Néha a szívünk, bár a élet helye kéne legyen, ahol talán megtapasztaltuk az emberek jóságát, az Istent is, a szeretetet is, mégis egy sötét hely, zárt kapukkal. Az utolsó vacsora terme nagyon hasonlít bizalmatlan szívünkhöz, amely fél újra szeretni, amely tele van bizalmatlansággal és gyanúval. 
Azonban annak ellenére, hogy ez a szív zárva van, Jézus nem nyugszik, átlépi a mi félelmeinket. Olyannak mutatja magát, amilyen: sebzett. Nem rejti el sebeit. A sebek a történetét mesélik el. Nem távolítja el sebeit, sőt arra hív meg, hogy merjünk megnyílni annak ellenére, hogy az élettől mi magunk is sebeket kapunk. 
Néha szégyelljük sebeinket, nem akarjuk megmutatni. Máskor, mint Tamás apostol, szeretjük sebeinket újjal érinteni: vagyis egy kicsit vájkálni benne. Nehezen lépünk tovább, mintha élvezetet találnánk abban, hogy a fájdalmainkat újra és újra átéljük. Amikor zártak maradunk, akkor annak eredménye nem más lesz, mint az, hogy újra és újra öntudatlanul is, de visszatérünk sebeinkhez és ott is maradunk. A zártságban nincs is más látnivaló, csak a sebeink. Ha nem nyitjuk ki az Utolsó Vacsora termét, Jézus békéje hatástalan, eredménytelen marad, mert nem változik kiengesztelődéssé, megbocsátássá. 
Megbocsátani azt jelenti, hagyni elengedni dolgokat. Mindaddig, amíg az apostoloknak nem lesz bátorságuk kinyitni a kaput, képtelenek lesznek megbocsájtani.  Ahol zártság van, ott nem lehet megbocsátás, csak harag. 
Lehet, hogy mint Tamás apostolnak, nekünk is vannak fellángolásaink és kimerészkedünk zárt falaink közül, azért hogy még csalódottabban szaladjunk vissza biztonságunk és önsajnálatunk Utolsó Vacsora Termébe. Tamást Didimusznak is hívják, ami annyit jelent, hogy Iker, de azt is, hogy dupla illetve kettős. Tamásnak Ikrei mi vagyunk, mert azt a kettősséget mi magunk is megéljük, amikor vágyunk hinni, de ezen vágyunkat megfolytja a hitetlenség. A hitetlenség és kétely egy folytonos harcban levő valóságok bennünk. Tamás kettős, mert egy kicsit a közösségen kívül is van, aztán egy kicsit visszatér, egy kicsit hisz is, de egy kicsit kételkedik is, mint mi, akik folytonosan a bizalmatlanság harcát éljük meg. 
Valahol bizonyos értelemben azonban Tamás apostol fel is menthető: ugyanis, nem lehet azt kérni tőle, hogy higgyen azoknak az apostoloknak, akik elmesélik Jézus történetét, de továbbra is zártak maradnak: nyolc nap múlva ugyanis, amikor Jézus visszatér, a terem zárva van.
Ez a tény pedig egy nagyon mély üzenet lehet felénk keresztények felé, akik úgymond vallásosnak tartjuk magunkat: ha valóban zárt szívünkön át meglátogatott bennünket a Feltámadott, akkor miért nincs bátorságunk megnyílni? Miért nem merünk tanúságot tenni? Óvatosak kell legyünk abban, hogy azt mondjuk, hogy találkoztunk Jézussal, ha ez a találkozás mégsem hatja át az életünk. Sok kereső ember kételyéért felelősek vagyunk, akik bennünk a Feltámadottnak a nyomait keresik. 
Tudatában kell lennünk a bennünk levő kételyeknek, hitetlenségünknek. Rokonok vagyunk Tamással, akik egy kicsit lelki életünket egyrészt bent, mélyebben, másrészt egy kicsit kint; egy kicsit hívőként, máskor kételkedőként éljük meg. A jó hír az, hogy Jézus akkor is, amikor a szívünk ajtajai zárva vannak, eljön és ugyanúgy meglátogat!
A te szíved kapui milyen állapotban vannak?

2017. április 8., szombat

Mit mond rólam a Történet?

Virágvasárnap
Mt 26,14 - 27,66

Egy történet annyira hatékony, amennyire sikerül beleélni magunkat és azonosulni a szereplőkkel, történésekkel.  Valakinek a története, akkor tud megérinteni, ha az egy kicsit rólunk is szól, ha felismerjük benne egy kicsit magunkat is. 
Egy 2007-ben készült amerikai film címe Saját szavak. A film egy tapasztalatlan tanárnőről szól, aki Los Angeles egyik elgettósodott negyedének iskolájába próbálja integrálni, nevelni a gyerekeket. Az egyik órán Anna Frank naplóját dolgozzák fel. Érdekes módon a gyerekek csak abban a pillanatban lesznek nyitottak a téma iránt, amikor meg tudják, hogy a Anna Frank egy koncentrációs táborban halt meg. Ahogy valami megszólítja az életüket, akkor azonosulnak a szereplővel, beleélik magukat és együtt rezdülnek a könyv írójával. 
Jézus szenvedéstörténete, az evangéliumok magja, arra hív meg bennünket, hogy ugyanezt tegyük: hol vagyok én ebben a történetben? A történet mit mond rólam?
Ezért úgy gondoltam, érdemes e dráma néhány szereplőjét megnézni és meghallgatni, hogy karakterük, személyiségük mit üzenhet nekünk.
A szenvedéstörténet azzal kezdődik, hogy egy asszony alabástrom edényben olajat visz és megkeni drága olajjal Jézus lábát. Az apostolok méltatlankodnak, hogy pazarol a nő. A történet után pedig Júdás pénzért elárulja Jézust. Júdás az asszony ellentéte: az asszony pazarolja a szeretetét, Júdás pedig kereskedik a szeretettel. Júdás pragmatikus: az eredményre figyel. Ő úgy látja, hogy Jézus csak szót csépel. Egyre több a probléma, meg kéne szabadítani a sok gondtól az emberiséget, de Jézus nem ezt teszi. Nem látszik az üdvösség útja. Ahelyett, hogy szervezne egy erős katonaságot és kihajtaná az ellenséget, megtisztítaná a tereket a gonosztól, Jézus egy vesztes valakinek, egy gyenge vezetőnek mutatkozik. Nem egy győzedelmes mester, amit ő várt. Minden egyes alkalommal, amikor nem értjük meg Isten cselekvését életünkben, elkezdünk saját megoldásokat keresni, amelyek nekünk tetszenek és saját meggyőződésünk szerint alakítjuk életünk, Isten nélkül, egy kicsit mindannyian Júdások vagyunk.
Aztán ott van Péter apostol, aki azt gondolja, hogy mindent meg tud oldani saját erőből. Egy idealista, emotív személyiség, aki könnyen indulatba jön. Rögtön bedobja magát anélkül, hogy reálisan megnézné, hogy képes-e rá vagy sem. Elkezd a vízen járni, mert azt gondolja, hogy meg tudja csinálni. Nem ismer határokat. De érdekes módon amikor a szenvedés megjelenik, akkor elalszik, nem tud ébren maradni Jézussal. Jó szándéka ellenére, Péter azok között van akik elhagyják Jézust és elmenekülnek. Péter saját magának is hazudik, mert nem látja a gyengeségeit. Csak, amikor lesz bátorsága átadni magát a sírásnak, találkozik a maga gyengeségével először. A könnyek megtisztítják a látását és lehetővé teszik, hogy lássa azt, aki önmaga: egy törékeny ember, mint a többi. 
A főpap az az ember, aki elvárja, hogy meggyőződésében megerősítsék, aki nem tűr el más véleményt, nem tudja elviselni, hogy elveit megkérdőjelezzék. Látszólag igaz ember, aki hajlíthatatlanul kitart, ha kell a hamis mellett is, csakhogy neki legyen igaza. Hitelt ad a hamis tanuknak is. Nem fogadja el a bizonytalant, inkább legyen hamis a dolog vagy a valóság, de biztos. Megszaggatja ruháit, pedig ő az, aki nem birtokolja az igazat. Sőt krízisben van, mert Jézus elbizonytalanítja, mert a megszokottat megkérdőjelezi. Akik semmit nem mernek megkérdőjelezni, mert azt mondják, ezt mindig így vagy úgy csináltunk, azok nem ismerik Jézus iskoláját, nem is léphetnek be az ő osztályába. Milyen jó lenne, ha merném kétségbe vonni egy-egy szokásomat, merném megkérdőjelezni életem! Milyen jó lenne, ha egy kicsit eddigi húsvéti készülődéseim merném megváltoztatni, valamit másként csinálni! Néha a vallás egy kultúrjelenség csupán, a személyes értem szenvedő, feltámad élő Jézushoz nem sok köze van!
Pilátus a mai kor önimádó embere. Azzal van elfoglalva, hogy vajon hogyan látják, az kínozza, hogy vajon, milyen képet alkotnak mások róla. Valószínű sokat igazgatná facebookos képeit! Senkiben nem akar csalódást kelteni, mert fél, hogy többé nem szeretik, mindenben eleget akar tenni a népnek, kedvükért Barabást is elbocsájtja, Jézus pedig keresztre feszíti. Ő az az ember, aki mindenkivel jól akar lenni, mindenki megértését keresi ezért épp az ellenkezőjét éri el. Soha nem foglal állást és menekül a felelősség elől. Érzi mindenkinek az elvárását és fél dönteni, bizonytalan, mert minden apró vélemény képes földre teríteni. Pilátus az az ember, aki fél a tévedéstől és attól, hogy nem jól végződnek a dolgok!
Cirénei Simon arra van kényszerítve, hogy vigye a keresztet, azt a keresztet, amit nem ő választott, amit nem érdemelt meg, mégis véletlenszerűen az élet a vállára tette. Simon az aki igazából a szenvedést látja az életben. Sokszor a keresztek súlya alatt csak panaszkodni és sírni tudunk. Simon talán a kereszthordozás után értheti meg: az erőfeszítése révén ő is lehetővé tette, hogy Jézus a világot megváltsa. Az az aprócska szenvedés egy nagyobb Mű részévé válhat: az ember üdvösségéhez járul hozzá. Minden igazságtalanul szenvedő, elvesztett, elfáradt ember Simon.
Arimateai József azt a bátor embert képviseli, aki nem fél kompromittálni magát. Odaáll Pilátus elé és kikéri Jézus testét. Felvállalja, hogy Ő is várja Isten országát, előjön a rejtekből mint Jézus tanítványa. Javait az Úr rendelkezésére bocsájtja. Konkrét gesztusokban mutatkozik meg a szeretete. Mégis van, ami hiányzik belőle. Bár nagy mesternek tartja Jézust, még sem hiszi, hogy van tovább: "a sírbolt bejáratához egy követ hengerített". Nem hisz abban, hogy van jövő. Számára a történet itt a sírnál befejeződik. Néha mi is így vagyunk, egy halott hitről aggályosan gondoskodunk, de nem hisszük, hogy Jézus ott él élettörténetünkben. Betartjuk talán húsvéti szokásainkat, elmegyünk templomba is, de a mindennapi életben mintha nem is lenne Isten.
Az asszonyok csendes jelenléte is jelentőséggel bír az egész szenvedéstörténetben. Engem mindenképp mélyen megérint! Ők nem szaladnak el: megfigyelik a történéseket és várakoznak, jelen vannak. Talán még nem vesztették el a reményt. Talán keresik az értelmét annak, ami történt. Valami hihetetlen mélység és türelem van ezekben az asszonyokban. Magával ragad és irigylésre méltó. Szemlélődő életforma? Várni és jelen lenni csupán, megengedve mindent, ami van! Várakozásuknak meg is lesz a beteljesülése. Éppen ők lesznek az elsők, akik a feltámadás hírében részesülnek. Lehet azért, mert nem szűntek meg hinni és várakozni. Milyen jó lenne, ha ezt a jelenlétet megélő, várakozó, szemlélődő életformát el tudnánk tanulni!
Melyik szereplőben ismerem fel magam?
Melyik szereplő áll távol tőlem?

2017. április 7., péntek

Sírjaink

Nagyböjt 5. vasárnap
Jn 11, 1-45
Igyekezetünkben, hogy fátylat borítsunk a múltra, hogy többé a fájdalmas dolgokkal ne foglalkozzunk, ne szembesüljünk egykori tévedéseinkkel, azon kaphatjuk magunkat, hogy egy romhalmaz temetett alá bennünket. Önmagunk sírásói lehetünk. Csak azt vesszük észre, valami nem működik, nem vagyunk boldogok, életünk megáporodott. Sírrá vált létterünk. Vannak viszont olyan sírok is, amelyet mások ásnak körülöttünk, amikor a maguk közömbösségével megölik reménységünket. Aztán önszántunkból keresünk sírokat, melyekbe mi magunk dobjuk bele magunkat, mert félünk szembesülni az élettel. Elalszunk, hogy ne lássunk. Fokozatosan az élet kialszik, és egy sírrá változik életünk.
Nagyböjt 5. vasárnap Lázár feltámasztásának történetét olvastuk. Az igazi szereplő az evangéliumi részben úgy tűnik, hogy nem Lázár, még kevésbé a feltámadás. Minden a sír körül mozog. Azon sír körül, ami arra az igazságra emlékeztet, hogy Isten hiánya az élet hiánya. Amikor Jézus távol van, akkor az élet kialszik:  Uram, ha itt lettél volna, mondja Márta, nem halt volna meg a testvérem. Az ember igazi betegsége, amikor fél élni, az a félelem, ami képes elaltatni olyannyira, hogy egy idő után véglegesen lehunyja szemét a realitások előtt. Mély kapcsolat van Lázár halála és a nagyböjt 4. vasárnap olvasott vakon született története között. Az életfélelem látásvesztéshez vezet.

Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért (Jn 15,13). Ezeket a szavakat e történetben Jézus konkrétan megéli. Hogy felébressze barátait az életét kockáztatja, megölhetik. Nem csak azért, mert a vezető zsidóságot megbotránkoztatja tanításával vagy, hogy Lázárt feltámasztja, hanem mert olyan helyre tér vissza, ahol valamikor meg akarták ölni. Jézus a félelem tárgyát nem elkerüli, mint ahogy mi teszünk, bezárkózva, magunk sírjaiba, hanem szembenéz azzal. 
Ha a sír a mi halálunk helyének a képei, a többi ami a sír körül forog, a mi életünkről beszél és arról az alapvető félelemről, amit megélünk. Jézus minket Betániában, a szenvedés házában ér utol. A világ Betánia, a szenvedés azon háza, ahová Isten belépett, hogy megszabadítson a haláltól. A szenvedés ezen házában van, hogy felébresszen. Ez az ígéret Lázár nevében is benne van, ami azt jelenti Isten segít. Ezt a szót testünkben hordozzuk: mi vagyunk azok a beteg és barátok, akiket Isten megsegít. 
De amikor be vagyunk zárkózva a mi fojtogató sírjainkba, nehezen tudunk hinni egy olyan Istenben, aki meg akar menteni minket, mert szeret. Sok dolgot tudunk Istenről, de rábízni magunkat más dolog. Mint Márta, aki el tudja mondani, hogy mennyi mindent tud Istenről. A bennünk levő mindentudó  egy kicsit teológus is! De hinni Istenben teljesen mást jelent. Amikor Jézus azt kéri, hogy hengerítsék el a követ, kiderül Márta egész hitetlensége: Uram már szaga van. Mártának végig kell járnia azt az utat, ami az Istenről való tudástól az Istenben való hitig vezet. Pontoson azoknak neghéz hinni Istenben, akik jó tanácsokat tudnak adni, hogyan élni. ezek tudják nehezen elhinni, hogy Isten róluk is beszél, amikor azt mondja, hogy betegek vagyunk, akik a reményt keressük. 
Van, amikor mások ássák meg sírjainkat, de a végén rájövünk, hogy nem is olyan rossz, mert legalább van ahol lakhatunk. Máriához vagyunk hasonlók, akik az életet egy sírrá alakítottuk. Azok a Máriák, akik nem tudnak egyebet, minthogy csak panaszkodni. A sírást beviszi a maga és a mások életébe is. Amikor Jézus meglátja, mélyen megrendül. Amikor kimegy a saját házából, akik körül veszik, arra gondolnak, hogy azért megy, hogy sírjon a sírnál. Jézus azokért is jött akik az életet egy sírrá alakították, ami mellett sírni lehet. Mi is arra vagyunk hívva, hogy kilépjünk a házunkból, hogy találkozzunk az élettel, találkozzunk azzal, ami hív bennünket. 
Nem csak Lázár, hanem Márta és Mária, és mi is arra vagyunk hívva, hogy kilépjünk a magunk sírjából. Ez fejlődő, növekvő út. Arra vagyunk meghívva, hogy újra éljük Ábrahám útját, aki szintén elhagy egy földet, hogy létének teljességét megélje: egy út ahol vannak közvetítők, hisz másokat kér meg, hogy oldják ki a pólyából. Isten felold mindattól, ami lebénít, ami nem segít haladni, élni, boldognak lenni. Néha annyira megkedveljük sírjainkat, hogy nem tudjuk meghallani Isten kiáltását, aki megparancsolja, hogy jöjjünk ki.
Milyen nevet adnál a te sírodnak?
Vajon milyen közvetítő által hív téged Isten?